کتابخانه مرکزی دانشگاه

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اراک

اخبار

افتتاح سالن مطالعه جدید
۲۲ آبان ۱۴۰۲ | ۰۸:۴۶

افتتاح سالن مطالعه جدید

مسابقه کتابخوانی
۰۹ آبان ۱۴۰۲ | ۱۳:۴۲

مسابقه کتابخوانی