کتابخانه مرکزی دانشگاه

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اراک

اخبار

برقراری سالن مطالعه ۲۴ ساعت
۳۱ شهریور ۱۴۰۱ | ۰۷:۰۲

برقراری سالن مطالعه ۲۴ ساعت

تبریک آغاز سال تحصیلی
۱۹ شهریور ۱۴۰۱ | ۰۸:۳۲

تبریک آغاز سال تحصیلی

کارگاه آموزشی ایده تا نگارش
۱۱ مرداد ۱۴۰۱ | ۰۹:۰۰

کارگاه آموزشی ایده تا نگارش

سالن مطالعه های دانشگاه
۳۱ خرداد ۱۴۰۱ | ۰۹:۰۹

سالن مطالعه های دانشگاه

UpToDate دسترسی مجدد
۱۶ اسفند ۱۴۰۰ | ۱۰:۵۹

UpToDate دسترسی مجدد