کتابخانه مرکزی دانشگاه

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اراک

اخبار

ترویج کتاب و کتابخوانی
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲ | ۰۶:۴۶

ترویج کتاب و کتابخوانی

ترویج کتاب و کتابخوانی
۱۶ اسفند ۱۴۰۱ | ۰۹:۰۵

ترویج کتاب و کتابخوانی

روز دانشجو مبارک
۱۶ آذر ۱۴۰۱ | ۱۳:۱۵

روز دانشجو مبارک

روز دانشجو مبارک
۱۶ آذر ۱۴۰۱ | ۱۳:۱۵

روز دانشجو مبارک

برقراری سالن مطالعه ۲۴ ساعت
۳۱ شهریور ۱۴۰۱ | ۰۷:۰۲

برقراری سالن مطالعه ۲۴ ساعت

تبریک آغاز سال تحصیلی
۱۹ شهریور ۱۴۰۱ | ۰۸:۳۲

تبریک آغاز سال تحصیلی

کارگاه آموزشی ایده تا نگارش
۱۱ مرداد ۱۴۰۱ | ۰۹:۰۰

کارگاه آموزشی ایده تا نگارش