لیست منابع پژوهشی در حوزه مدیریت بحران در دانشگاه

تعداد بازدید:۴۱

برای دریافت لیست کتب تالیفی یا ترجمه، لینک مقالات، عنوان طرح های تحقیقاتی و سایر موارد پژوهشی در حوزه مدیریت بحران در دانشگاه اینجا کلیک نمائید.

کلید واژه ها: منابع مدیریت بحران ویروس کرونا

آخرین ویرایش۱۹ فروردین ۱۴۰۲