مشاوره اطلاعاتی

درخواست مشاوره اطلاعاتی
 • 0
 • نام و نام خانوادگی*
  1
 • ایمیل*آدرس صحیح ایمیل
  2
 • سمت*
  هئیت علمی
  دانشجو
  کارمند
  3
 • مقطع تحصیلی*
  4
 • رشته تحصیلی*
  5
 • تلفن همراه*
  6
 • 1. لطفاً موضوع مورد نظر خود جهت جستجوی اطلاعاتی را دقیق و کامل بنویسید.*
  7
 • 2. کلیدواژه های اصلی مورد نظر خود را به زبان فارسی و انگلیسی بنویسیید.*
  8
 • 3. زبان مورد نظر برای جستجوی منابع اطلاعاتی را مشخص فرمایید:*
  فارسی
  انگلیسی
  9
 • 4. محدوده زمانی مورد نظر برای جستجوی منابع اطلاعاتی را مشخص فرمایید.*
  10
 • 5. نوع ماده اطلاعاتی مد نظر خود را مشخص فرمایید.*یکی یا بیشتر انتخاب کنید
  مقاله
  کتاب
  پایان نامه
  خلاصه مقاله کنفرانس
  سایر
  11
 • 6. چنانچه به نوع خاصی از مقاله نیازمندید لطفاً مشخص فرمایید.*یکی یا بیشتر انتخاب کنید
  مقاله مروری
  مقاله پژوهشی اصیل
  گزارش مورد
  کارآزمایی بالینی
  نامه به سر دبیر
  12
 • 7. چنانچه به نوع اطلاعات خاصی از مقاله نیازمندید لطفاً مشخص فرمایید.*
  چکیده
  تمام متن
  اطلاعات کتابشناختی
  13
 • 8. چنانچه پایگاه اطلاعاتی خاصی را برای جستجوی اطلاعات مدنظر دارید نام پایگاه را ذکر فرمایید.*
  14
 • سایر نیاز های اطلاعاتی*
  15