مدیریت و کارکنان

تعداد بازدید:۹۶۸

پرسنل کتابخانه مرکزی دانشگاه
 

رضا سپهری پویا - کارشناس ارشد مدیریت دولتی
رئیس گروه اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی  
آدرس ایمیل: rezasepehrip@gmail.com  

تلفن 34173645 - 086

آزاده مرادی نژاد - کارشناس کتابداری و اطلاع رسانی

مدیر داخلی کتابخانه

  مسئول کتابخانه دیجیتال

آدرس ایمیل :    azadehmoradi48@gmail.com

 تلفن 34173386 - 086   

بخش فنی:

کیمیا قوامی نژاد - کارشناس کتابداری و اطلاع رسانی

مسئول و کارشناس فهرستنویسی و رده بندی

آدرس ایمیل :  kghavami18@gmail.com

معصومه نقوی - کاردان  امور فرهنگی

 مسئول ورود اطلاعات و آماده سازی منابع

ایمیل:   maralnikan@gmail.com  

 تلفن 34173386 - 086 

بخش امانت:

سارا ساوه ای - کارشناس ارشد جامعه شناسی
کتابدار میز امانت

ایمیل:  rsaveh32@gmail.com

داخلی 404

بخش مرجع و نشریات :

نسرین راستگو - کارشناس کتابداری 

مسئول بخش، نشریات، پایان نامه ها و طرح های تحقیقاتی

آدرس ایمیل :   library@arakmu.ac.ir 

داخلی 404

 

کلید واژه ها: پرسنل کتابخانه

آخرین ویرایش۲۸ بهمن ۱۳۹۸