امانت

تعداد بازدید:۱۵۲۳
بخش امانت
رشد و بالندگی هر کتابخانه به ارائه خدمات مستمر، مناسب و روزآمد بستگی دارد، بنابراین جایگاه هر کتابخانه را کمیت و کیفیت خدمات و نحوه ارائه آن به جامعه استفاده کننده، مشخص می سازد.
در زمینه جایگاه و اهمیت بخش امانت نیز کافیست بدانیم که  نمود عینی و عملی تمامی فعالیتها و تلاشهای صورت گرفته در سایر بخشهای کتابخانه در بخش امانت کتاب متبلور و عیان می شود.
سیستم امانت کتابخانه با استفاده از نرم افزارDIGLIB  الکترونیکی انجام می گردد.
 اهم فعالیت  کتابداران بخش امانت
1- امانت وبازگشت کتاب از کاربران وفایل کتابهای برگشتی درقفسه ها
2- قفسه آرائی کتب بصورت هفتگی
3- پاسخ گویی به مراجعان و تمدید و رزرو کتب در خواستی درموارد ضروری
4- وجین کتب پاره و از رده خارج شده و ارسال به بخش فهرست نویسی
5- تفکیک کتب پاره جهت صحافی و فایل آنها درقفسه پس از بازگشت از صحافی
6- راهنمائی و مشاوره به استفاده کنندگان ومراجعین به کتابخانه
 7- راهنمائی به بازدیدکنندگان و تورهای بازدید ازکتابخانه
 8- اعلام نیازهای سالن مخزن به مسئول بخش
9- تسویه حساب اعضاء کتابخانه
10- دریافت جریمه برای تاخیر کتاب 

کلید واژه ها: امانت کتاب بخش های کتابخانه

آخرین ویرایش۲۸ تیر ۱۴۰۱