مدیریت بحران

تعداد بازدید:۱۸۳

پدافند غیرعامل

شرح  وظایف کمیته  مدیریت بحران  دانشگاه:

1-شناسایی آسیب پذیری ها و تهدیدات متعارف و نامتعارف مناطق تحت پوشش آن دانشگاه و تهیه طرح جامع

مقابله و کنترل آن ها

.2 تدوین سناریوهای مختلف تهدیدات مربوطه و تمرین آن ها

.3 تدوین برنامه آمادگی و پاسخ واحد نظام سلامت به انواع حوادث با تاکید برمبانی و رویکردهای پدافند

غیرعامل

.4 شناسایی ظرفیت ها و توانمندی های سخت افزاری، نرم افزاری و مغز افزاری دانشگاه در حوزه پدافند غیرعامل

(رصد و پایش، تشخیصی، آشکارسازی، درمان، غذا، دارو، خون و ...)

.5 تقویت و توسعه مراکز رصد و پایش، تشخیص و آشکارسازی، بهداشت و پیشگیری، ارتقاء و تقویت مدیریت و

کنترل انواع تهدیدات،ارتقاء زیر ساخت های درمانی، مصون سازی، امداد و نجات، درمان، پاکسازی و مدیریت

پسماند، غذا و دارو، تجهیزات سلامت محور، خون و فرآورده های خونی ، پدافند سایبری در نظام سلامت و...

.6 کاهش آسیب پذیری و مصون سازی زیرساخت های نظام سلامت در برابر انواع تهدیدات با به کارگیری اصول

و ملاحظات پدافند غیرعامل در طراحی، اجرا و بهره برداری فیزیکی

.7 تقویت، ارتقاء و گسترش فرهنگ بهداشت عمومی، پیشگیری در برابر انواع تهدیدات در آحاد جامعه

.8 سازماندهی و ارتقای عملکرد سیستم های درمانی دانشگاه /دانشکده در مواجهه با انواع تهدیدات

.9 ساماندهی تیم های پاسخ سریع به انواع تهدیدات و حوادث متعارف و غیرمتعارف

.11 بهره مندی از نظام شبکه بهداشتی درمانی (PHC) بصورت برنامه های ادغام یافته مدیریت خطر انواع

تهدیدات، حوادث و بلایا با تاکید برمبانی و رویکردهای پدافند غیرعامل

.11 آموزش عمومی و تخصصی کلیه مدیران و کارکنان نظام سلامت تحت تابعه با برگزاری انواع کارگاه های

تخصصی هدفمند، تمرین و رزمایش های دانشگاهی/ استانی

.12 به کارگیری روش های نوین آموزش، تحقیق، فناوری و آینده پژوهی در خصوص تهدید شناسی و دفاع

غیرعامل

.13 تدوین برنامه های سالانه و پنج ساله دانشگاه در حوزه پدافند غیرعامل

.14 اطلاع رسانی مناسب و ایجاد آرامش روحی و روانی برای مردم در حوزه ارائه خدمت

.15 استفاده حداکثری از توانمندی و قابلیت های نیروهای داوطلب مردمی، بسیج و هلال احمر و ... و کلیه

سازمان های همکار در همه ابعاد

.16 سایر برنامه ابلاغی از سوی ستاد

 

 مدیر حوادث و بحران دانشگاه علوم پزشکی اراک

    نام و نام خانوادگی :بهروز ایران نژاد

    تحصیلات :دکتری تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

    تلفن :08633686445     نمابر :08633662210

 

جانشین مدیر حوادث و بحران دانشگاه علوم پزشکی اراک

    نام و نام خانوادگی : علی اکبر شمسی  معاون اجرائی 

    تلفن : 08633686445 

 

 مدیر حوادث و بحران کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی اراک

    نام و نام خانوادگی : مسعود بهرامی 

    تلفن :  08634173386 

 

کلید واژه ها: مدیریت بحران

آخرین ویرایش۱۴ فروردین ۱۴۰۳