پرسش‌های متداول

تعداد بازدید:۳۴۶

آخرین ویرایش: ۲۳ تیر ۱۳۹۷


چگونه می توانم به عضویت کتابخانه در آیم؟

کلیه دانشجویان و اعضاء هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اراک  ارائه کارت شناسایی می توانند به عضویت کتابخانه درآیند.

کلید واژه ها: عضویت

چه افرادی می توانند به عضویت کتابخانه درآیند؟

کلیه اعضاء هیات علمی، کارکنان و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اراک با تکمیل فرم عضویت و ارائه کارت شناسایی به عضویت کتابخانه مرکزی درآیند. 
آعضاء هیات علمی قراردادی دانشگاه می توانند با ارائه معرفی نامه از ریاست دانشکده مربوطه، در طول مدت قرارداد به عضویت کتابخانه درآیند.

عضویت آزاد: دانش آموختگان دانشگاه علوم پزشکی اراک  و افراد حقیقی و حقوقی می توانند با دارا بودن شرایط زیر به عضویت کتابخانه درآیند: الف) ارائه درخواست عضویت موقت در کتابخانه توسط فرد حقیقی یا حقوقی؛ ب) در صورت پذیرش کتابخانه برای عضویت، ارائه معرفی نامه از محل کار مبنی بر تضمین خسارت احتمالی به همراه یک قطعه عکس و تکمیل فرم عضویت دانش آموختگان دانشگاه علوم پزشکی اراک                                                                           

کلید واژه ها: اعضاء

ساعت کار کتابخانه تا چه ساعتی است؟

از ساعت15/7 صبح الی 17 شنبه تا چهارشنبه                         
 

کلید واژه ها: ساعت کار

سیستم کتابخانه بسته است یا باز؟

کتابخانه مرکزی بصورت باز اداره می شود.

کلید واژه ها: سیستم باز

تعداد و مدت زمانی که می توانم کتاب را به امانت ببرم چقدر است؟

-دانشجویان مقطع کارشناسی: هر عضو همزمان 5 جلد کتاب به مدت 15 روز از کتابخانه مرکزی
-دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد: هر عضو همزمان10جلد کتاب به مدت 30 روز از کتابخانه مرکزی -دانشجویان مقطع دکتری: هر عضو همزمان7 جلد کتاب به مدت 30 روز از کتابخانه مرکزی
-اعضاء هیات علمی: اساتید می توانند10 جلد کتاب به مدت 30 روز از کتابخانه مرکزی
 -کارکنان: هر عضو همزمان 5جلد کتاب به مدت 15 روز از کتابخانه مرکزی
 -اعضاء آزاد: اعضای آزاد همزمان 3 جلد کتاب به مدت  15 روز از کتابخانه مرکزی

کلید واژه ها: مدت امانت

در صورت تاخیر کتاب، چقدرباید جریمه پرداخت کنم؟

در صورت تاخیر به ازای هر روز500ریال؛ در خصوص کتب رزروی با توجه به مورد جریمه تا4 برابر قابل افزایش است.

کلید واژه ها: جریمه دیرکرد

درصورت گم و یا ناقص نمودن کتاب چقدر جریمه باید پرداخت  کنم؟

عین کتاب یا آخرین چاپ کتاب تهیه شود. در صورت عدم تهیه کتاب، مبلغ خسارت وارده بایستی به کتابخانه داده  شود و تا انجام اقدامات فوق کارت عضویت در حال تعلیق خواهد ماند.

کلید واژه ها: خسارت کتاب جریمه

چگونه می توانم کتاب خود را از راه دور تمدید کنم؟

از طریق تماس با شماره دانشگاه 34173502-9 میتوان اقدام به تمدید نمود.

چگونه می توانم پیشنهاد و سفارش خرید کتاب را بدهم؟

اعضای دانشگاه علوم پزشکی  می توانند برای خرید کتابی که در کتابخانه موجود نیست نوشتن مشخصات کتاب و ارسال آن به ایمیل کتابخانه اقدام نمایند.

کلید واژه ها: سفارش

چگونه می توانم برای تهیه  مقاله از داخل و خارج کشور بصورت الکتونیکی دسترسی پیدا کنم؟

اعضای کتابخانه می توانند با مراجعه به پایگاههای مندرج در سایت کتابخانه مراجعه نماینددر صورت سرچ ناموفق  آنرا به کتابخانه ارائه نمایند تا کتابدار آموضوع را بازیابی نمایدو به ایمیل ایشان ارسال نماید.

کلید واژه ها: منابع الکترونیکی

آیا امکان دسترسی به منابع کتابخانه از خارج دانشگاه وجود دارد؟

بله از طریق آدرس :  

http://libsearch.arakmu.ac.ir/web/guest

کلید واژه ها: جستجو منابع کتابخانه

پایان نامه برای تحویل به کتابخانه چه شرایطی باید داشته باشد و به کجا باید مراجعه کنم؟

  • با توجه به اجرای برنامه ارائه نسخه الکترونیکی و حذف نسخه چاپی پایان نامه / رساله دانشجو موظف است  فایل الکترونیکی خود را به صورت ذیل تهیه و به کتابخانه مرکزی دانشگاه تحویل دهند.

    دو عدد سی دی که  شامل دو فایل WORD & PDF  حاوی کلیه صفحات از آغاز با صفحه عنوان به فارسی تا انتها با صفحه عنوان به انگلیسی با مشخصات ذیل، ارائه دهد:  

    فایل کامل متن  پایان نامه / رساله بصورت WORD منطبق با نسخه نهایی که هیات داوران آن را تایید کرده اند. بارگزاری تصاویر اسکن شده برگه های، آیین نامه بهره برداری از پایان نامه های دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اراک، تائیدیه اعضای هیات داوران حاضر در جلسه دفاع از پایان نامه در ابتدای فایل و فرم درج نمره  نهایی پایان نامه  نیز در انتها فایل قبل از چکیده لاتین  الزامی می باشد.

  • اخذ کد رهگیری جهت پایان از سامانه https://thesis.irandoc.ac.ir/Account/Register

کلید واژه ها: پایان نامه ها

آیا می توانیم پایان نامه ها یا فایل آنها را به امانت ببریم؟  

خیر

کلید واژه ها: امانت پایان نامه ها