گزارش عملکرد سالیانه

تعداد بازدید:۸۹۲

آمار امانت و بازگشت

ن‍وع‌ م‍درک‌

ت‍ع‍داد ام‍ان‍ت‌

ت‍ع‍داد ب‍ازگ‍ش‍ت‌

ک‍ت‍اب‌ ف‍ارس‍ی‌

۷۲۸۵

۷۸۵۸

ک‍ت‍اب‌ لات‍ی‍ن‌

۲۳۷

۲۸۱

ل‍وح‌ ف‍ش‍رده‌ ف‍ارس‍ی‌

۲

۱

ل‍وح‌ ف‍ش‍رده‌ (CD) لات‍ی‍ن‌

۲

۲

پ‍ای‍ان‌ ن‍ام‍ه‌ ف‍ارس‍ی‌

۲۰

۲۰

طرح‌ ه‍ای‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‍ی‌ /پ‍روژه‌ و ق‍رارداده‍ای‌ ف‍ارس‍ی‌

۴

۶

جهت نمایش گزارش خرید در سال 1399 اینجا کلیک نمایید.

تعداد عناوین جدید در سال 1399

نوع مدرک

تعداد

کتاب فارسی

977

کتاب لاتین

104

طرح تحقیقاتی

304

پایان نامه

240

فایل دیجیتال فارسی

130

فایل دیجیتال لاتین

69

  • به روز رسانی پورتال های کتابخانه دانشگاه
  • وجین منابع چاپی کتابخانه
  • ارسال کتاب به صحافی
  • همکاری با معاونت تحقیقات در برگزاری کارگاه مجازی و وبینار

 دانلود فایل PDF گزارش عملکرد سال 1399 کتابخانه مرکزی 

 

 

کلید واژه ها: گزارش سالیانه

آخرین ویرایش۰۹ شهریور ۱۴۰۰