مدیریت

تعداد بازدید:۲۰۹۵
  

نام و نام خانوادگی:  رضا سپهری پویا 

رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد مدیریت دولتی 

پست الکترونیک:  rezasepehrip@gmail.com

تلفن مستقیم:  08634173645

شماره تماس داخلی:  300

آدرس:   اراک، دانشگاه علوم پزشکی، مجتمع دانشگاهی پیامبر اعظم(ص) ساختمان معاونت تحقیقات و فناوری طبقه دوم دورنگار: 086-34173645  کد پستی: 3848176341

سوابق اجرایی

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

شرح وظایف

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

کلید واژه ها: پرسنل کتابخانه نیروی انسانی

آخرین ویرایش۳۰ بهمن ۱۴۰۱