شابکا

تعداد بازدید:۲۴۰۴

شابکا چیست ؟  

شابکا یا «شناسگر استاندارد بین المللی کتابخانه ها»، کد دوازده رقمی منحصر به فردی است که به تک تک کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی تخصیص می یابد.

علاوه بر تسهیل ارتباط و همکاری بین کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی در موارد زیر نیز مورد استفاده قرار می گیرد:

ارتباط با ناشران و کارگزاران در سطح ملی و بین المللی  / امانت مدارک و تبادل اطلاعات بین کتابخانه ای در سطح ملی و بین المللی / تهیه فهرستگان های ملی و بین المللی

اشتراک منابع کتابخانه ای / شناسایی منحصر به فرد در شبکه جهانی

کتابخانه ملی ایران عهده دار ثبت شناسگر استاندارد بین المللی کتابخانه ها در ایران است و برطبق استانداردبین المللی ایزو 15511 می تواند شناسگرهای معتبر بین المللی را برای کتابخانه های ایران تعیین کند.

شماره کتابخانه های ایران شامل 12 نویسه است که به ترتیب زیر درکنار یکدیگر قرارمی گیرند:

کد کشور ایران “IR” / خط فاصله "-" / کد نوع کتابخانه / کد شهر، شامل چهاررقم ( به ترتیب استانی) / کد کتابخانه، شامل چهار رقم ( به ترتیت دریافت تقاضا)

دریافت شابکا برای همه کتابخانه ها رایگان است.

نام کامل کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی اراک

شماره شابکا

نوع کتابخانه

 

کتابخانه مرکزی دانشکاه

IR-203030001

دانشگاهی

اطلاعات کامل

کتابخانه دانشکده دندانپزشکی

IR-203030012

دانشگاهی

اطلاعات کامل

کتابخانه دانشکده های بهداشت و توانبخشی

IR-203030010

دانشگاهی

اطلاعات کامل

کتابخانه دانشکده پرستاری شازند

IR-203080002

دانشگاهی

اطلاعات کامل

کتابخانه مرکز آموزشی درمانی امیرالمومنین (ع)

IR-203030013

دانشگاهی

اطلاعات کامل

کتابخانه مرکز آموزشی درمانی آیت اله طالقانی

IR-203030017

دانشگاهی

اطلاعات کامل

کتابخانه مرکز آموزشی درمانی امیرکبیر

IR-203030014

دانشگاهی

اطلاعات کامل

کتابخانه مرکز آموزشی درمانی ولیعصر (عج)

IR-203030016

دانشگاهی

اطلاعات کامل

کتابخانه مرکز آموزشی درمانی آیت اله خوانساری

IR-203030015

دانشگاهی

اطلاعات کامل

کلید واژه ها: شابکا شناسگر استاندارد بین المللی کتابخانه ها

آخرین ویرایش۱۰ مرداد ۱۴۰۱