برنامه گارکاه های آموزشی

برنامه کارگاه های آموزشی کتابخانه الکترونیک سه ماه دوم سال 1397

نام کارگاه 

زمان 

مکان - ساعت 

محتوای آموزشی 

گروه هدف 

مدرس 

آموزش نرم افزار کتابخانه

اولین دوشنبه هر ماه 

کتابخانه مرکزی 8 صبح تا 10 صبح 

آشنایی دانشجویان با کتابخانه مرکزی

تمامی اعضا کتابخانه در گروه های 5 تا 10 نفر

کتابدار بخش مرجع 

معرفی کتابخانه دیجیتال دانشگاه و راهنمای نصب VPN

اولین دوشنبه هر ماه 

سالن کنفرانس بیمارستان امیرالمونین (ع) ساعت 8:30 تا 10

معرفی مختصر از انواع منابع پاسخگویی به سوالات و نصب VPN

اعضای هیات علمی و دستیاران گروه داخلی

مسئول کتابخانه دیجیتال

معرفی کتابخانه دیجیتال دانشگاه و راهنمای نصب VPN

اولین سه شنبه هر ماه

سالن کنفرانس بیمارستان ولیعصر (عج) ساعت 10:30 تا 12

معرفی مختصر از انواع منابع پاسخگویی به سوالات و نصب VPN

دستیاران گروه های آموزشی

مسئول کتابخانه دیجیتال

معرفی کتابخانه دیجیتال دانشگاه و راهنمای نصب VPN

اولین یکشنبه هر ماه

سالن کنفرانس بیمارستان طالقانی ساعت 8:30 تا 10

معرفی مختصر از انواع منابع پاسخگویی به سوالات و نصب VPN

دستیاران گروه های آموزشی

مسئول کتابخانه دیجیتال

معرفی کتابخانه دیجیتال دانشگاه و راهنمای نصب VPN

اولین یکشنبه هر ماه

سالن کنفرانس بیمارستان امیرکبیر ساعت 10:30 تا 12

معرفی مختصر از انواع منابع پاسخگویی به سوالات و نصب VPN

دستیاران گروه های آموزشی

مسئول کتابخانه دیجیتال

کارگاه معرفی سامانه نوپا

 16 بهمن 

8:30 صبح 

سالن امام جواد (ع) سردشت

سامانه های اطلاعاتی در برگیرنده اجزای پژوهش علوم پزشکی کشور

 اعضای هیات علمی گروه علوم پایه

جناب آقای دکتر کبیری

کارگاه معرفی سامانه نوپا

16 بهمن

11 صبح 

سالن آموزشی مرکز آموزشی درمانی ولیعصر (عج) سامانه های اطلاعاتی در برگیرنده اجزای پژوهش علوم پزشکی کشور  اعضای هیات علمی گروه بالینی  جناب آقای دکتر کبیری
چگونه یک مقاله مروری      نظام مند بخوانیم ؟

17 بهمن

و 

18بهمن

سالن کنفرانس معاونت بهداشتی آشنایی متخصصان بالینی با اجزای یک مقاله مروری نظام مند (سیستماتیک) متخصصان و رزیدنت های رشته های بالینی  جناب آقای دکتر کبیری

 

آخرین ویرایش۲۴ بهمن ۱۳۹۷
تعداد بازدید:۴۳۲