برنامه گارکاه های آموزشی

برنامه کارگاه های آموزشی کتابخانه الکترونیک سه ماه دوم سال 1398

نام کارگاه 

زمان 

مکان - ساعت 

محتوای آموزشی 

گروه هدف 

مدرس 

کارگاه جستجو پیشرفته در بانکهای اطلاعاتی 

شهریور ماه 

 

زمان دقیق متعاقبا اعلام می گردد. معرفی Web of Science - Scopus - Science Direct اساتید و کتابداران  سرکار خانم بهروزیان 
کارگاه دو روزه "شیوه نگارش مقاله علمی" 

8 و 9 مرداد ماه 

سالن کنفرانس معاونت بهداشتی 

لینک کارگاه 

 محتوا کارگاه 

انتشارو شیوه نگارش مقالات علمی  و رعایت  اخلاق در انتشار آثار پژوهشی اعضای هئیت علمی و دستیاران  آقای دکتر کبیری

کارگاه معرفی سامانه نوپا

 16 بهمن 

8:30 صبح 

سالن امام جواد (ع) سردشت

برگزار گردید.

لینک و محتوا کارگاه 

سامانه های اطلاعاتی در برگیرنده اجزای پژوهش علوم پزشکی کشور

 اعضای هیات علمی گروه علوم پایه

جناب آقای دکتر کبیری

کارگاه معرفی سامانه نوپا

16 بهمن

11 صبح 

سالن آموزشی مرکز آموزشی درمانی ولیعصر (عج)

برگزار گردید.

لینک و محتوا کارگاه 

سامانه های اطلاعاتی در برگیرنده اجزای پژوهش علوم پزشکی کشور  اعضای هیات علمی گروه بالینی  جناب آقای دکتر کبیری
چگونه یک مقاله مروری      نظام مند بخوانیم ؟

17 بهمن

و 

18بهمن

سالن کنفرانس معاونت بهداشتی

برگزار گردید.

لینک و محتوا کارگاه 

آشنایی متخصصان بالینی با اجزای یک مقاله مروری نظام مند (سیستماتیک) متخصصان و رزیدنت های رشته های بالینی  جناب آقای دکتر کبیری

 

آخرین ویرایش۱۹ مرداد ۱۳۹۸
تعداد بازدید:۷۸۰