گروه تامین منابع علمی و اطلاعاتی دانشگاه علوم پزشکی اراک

تعداد بازدید:۲۹۱

شرح وظایف گروه تامین منابع علمی و اطلاعاتی  دانشگاه علوم پزشکی اراک:

  1. وظیفه برنامه ریزی و هماهنگ سازی  جهت تهیه و گردآوری منابع اطلاعاتی بر اساس منابع درسی و رفرانس های اعلام شده توسط سازمان سنجش  وزارت بهداشت درمان، نیاز پژوهشگران، اساتید، دانشجویان دانشگاه و  الویت های تحقیقاتی به عهده  دارد.  تخصیص و درخواست بودجه، تقسیم بودجه با توجه به نیازهای کتابخانه های تابعه دانشگاه بر عهده این کمیته می باشد.

  1. برقراری  ارتباط و هماهنگی با مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و برنامه ریزی و اجرای برنامه های آن در کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی اراک است.

  1. نظارت بر عملکرد کتابخانه ها، برنامه ریزی و اجرای برنامه های آموزشی در حوزه استفاده از منابع اطلاعاتی پزشکی و سلامت برای کتابداران و کاربران

  1. تدوین و بروز رسانی آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی کتابخانه ها ،

  1. تامین نیروی انسانی کتابدار موردنیاز برای کتابخانه های دانشگاه،

  1. پیگیری اشتراک پایگاه های اطلاعاتی و نظارت مداوم بر وضعیت دسترسی به آنها، مدیریت و به روز رسانی وب سایت های کتابخانه الکترونیک و گروه کتابخانه و تامین منابع اطلاعات، است.

 

اعضای گروه :

1- معاون تحقیقات رئیس گروه 

2- مدیر تحقیقات

3- رئیس گروه اطلاع رسانی 

4- رئیس کتابخانه مرکزی 

5- مسئول سفارشات 

6- مسئول منابع الکترونیک

کلید واژه ها: تامین منابع عملکرد

آخرین ویرایش۰۳ بهمن ۱۴۰۱