بخش فنی

تعداد بازدید:۱۴۹۶
بخش فنی:
این بخش شامل قسمتهای زیر و از بخش های اصلی یک کتابخانه تخصصی بحساب می آید:
فهرستنویسی، آماده سازی  و ثبت  
فهرستنویسی
فهرست‌نویسی به فرآیندی گفته می‌شود که برای آماده‌سازی یک کتاب، یا یک مجموعه مکتوب، یا چندرسانه‌ای انجام می‌شود تا دستیابی سریع و صحیح به آن کتاب یا مجموعه میسر شود.هدف اصلی فهرست‌نویسی، برقراری نظمی است که به کمک آن هم کتابدار و هم مراجعه کننده بتوانند به سهولت و صحت، کتاب مورد نیاز خود را از میان کتابهای موجود در کتابخانه بیابند.
فهرستنویسی کتابها در کتابخانه مرکزی این دانشگاه بصورت متمرکز انجام می گیرد و تمامی منابع کتابخانه های دانشگاه بصورت روزآمد در سیستم کتابخانه ثبت و ورود اطلاعات می گردد.
 
آماده سازی
هدف از این بخش آماده کردن منابع از طریق گرفتن خروجی (لیبل و بارکد) جهت بازیابی سریع وآسان و قرار دادن آن در قفسه های مربوطه براساس رده منبع می باشد . آماده سازی کتب از طریق گرفتن خروجی کامپیوتری که شامل تهیه بارکد ولیبل وچسباندن برروی عطف کتاب با فاصله هایی خاص و زدن چسب نواری پهن برروی آن می باشد.
پیگیری و رفع اشکال درارتباط با تهیه خروجی شماره ثبت ورده کتاب از طریق تماس با واحد فهرستنویسی و امانت انجام می گیرد.

ثبت
تمامی منابع مراکز تابعه در کتابخانه مرکزی ثبت و فهرست می گردد.

کلید واژه ها: بخش فنی بخش های کتابخانه

آخرین ویرایش۲۸ تیر ۱۴۰۱