نمایشگاه تازه های کتابخانه

در مرداد ماه 1397 در کتابخانه مرکزی دانشگاه از کتب خریداری شده از نمایشگاه بین اللملی کتاب تهران - اردیبهشت 1397 نمایشگاه ای برگزار گردید.

 

آخرین ویرایش۰۲ مهر ۱۳۹۷
تعداد بازدید:۲۹۵