مطالب مرتبط با کلید واژه " عضویت "


ثبت نام کتابخانه مرکزی

به اطلاع دانشجویان جدید الورود می رساند جهت ثبت نام با بهمراه داشتن یک قطعه عکس یا اسکن آن به کتابخانه مرکزی دانشگاه مراجعه و جهت تکمیل فرم عضویت اقدام نمایند.

ادامه مطلب

آیین نامه عضویت

این آیین نامه در یک مقدمه، هشت ماده و دوازده تبصره در کتابخانه مرکزی ویرایش و در جلسه 627 شورای پژوهشی مورخ 9/3/97 به تصویب نهایی رسید و قابل اجرا است. برای دانلود متن کامل آیین نامه عضویت کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی اراک ...