آیین نامه عضویت

تعداد بازدید:۱۱۶۵

این آیین نامه در یک مقدمه، هشت ماده و دوازده تبصره در کتابخانه مرکزی ویرایش و در جلسه 627 شورای پژوهشی مورخ 9/3/97 به تصویب نهایی رسید و قابل اجرا است.
برای دانلود متن کامل آیین نامه عضویت کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی اراک اینجا  کلیک نمایید.

دانلود فرم عضویت کتابخانه مرکزی 

الف) شرایط عمومی عضویت :

  •   اعضای هیات علمی با ارائه حکم کارگزینی و یک قطعه عکس
  •   اعضای هیات علمی مدعو با ارائه معرفی نامه از دانشکده و یک قطعه عکس
  •   دانشجویان دانشگاه با ارائه کارت دانشجویی و یک قطعه عکس یا اسکن عکس     
  •   دانشجویان میهمان با ارائه معرفی نامه از آموزش، یا کارت دانشجویی و یک قطعه عکس یا اسکن عکس  
  •   پرسنل اداری با ارائه معرفی نامه از واحد مربوطه و یک قطعه عکس
  • پزشکان و اساتید سایر دانشگاه با ارائه کارت شناسایی معتبر

ب) شرایط و نحوه امانت منابع کتابخانه:

اعضاء

تعداد

مدت زمان

اعضای هیات علمی

به تعداد مورد نیاز

30روز

دانشجویان دوره دستیاری و کارشناسی ارشد

10عنوان

30روز

دانشجویان پزشکی عمومی

7عنوان

30روز

دانشجویان کاردانی و کارشناسی

5عنوان

15روز

پرسنل اداری

3عنوان

15روز

 

 ج) اعضا فقط با کارت عضویت خود میتوانند کتاب امانت بگیرند،  از در اختیار گذاشتن کارت و یا شماره عضویت خود به دیگران خودداری نمایید. 
د) شرایط دیرکرد و تاخیر در بازگشت منابع به کتابخانه

و) هر کتاب در صورت عدم نیاز سایرین و صلاحدید کتابدار میز امانت تا سه نوبت قابل تمدید می باشد.

  تاخیر در برگشت منابع به کتابخانه مشمول اخطار، جریمه و تکرار آن موجب محروم شدن عضو به مدت یک ترم و یا بیشتر دراستفاده از منابع کتابخانه می شود.
جریمه تاخیر منابع مرجع هر روز 300 تومان و کتابهای رزرو 500 تومان و سایر منابع کتابخانه 100 تومان می باشد.

 

      لطفا نظرات و پیشنهادات و انتقادات خود را به آدرس الکترونیکی  centlib@arakmu.ac.ir  ارسال نمائید         

کلید واژه ها: عضویت

آخرین ویرایش۲۰ اسفند ۱۳۹۸