مطالب مرتبط با کلید واژه

پایان نامه ها


پایان نامه ها و طرح های تحقیقاتی

بخش پایان نامه ها و طرح های تحقیقاتی در این بخش پایان نامه های که  توسط دانشجویان این دانشگاه  در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترای عمومی و تخصصی  انجام گردیده به طور متمرکز نگهداری می شود. برای دسترسی و بهره گیری از اطلاعات پایان ...

شرایط تحویل پایان نامه / رساله به کتابخانه مرکزی دانشگاه

 دانلود فایل pdf  راهنمای ارائه فایل الکترونیکی پایان نامه         راهنمای ارائه فایل الکترونیکی پایان نامه / رساله دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اراک با توجه به اجرای برنامه ارائه نسخه الکترونیکی و حذف نسخه چاپی پایان نامه / رساله دانشجو موظف است ...