مطالب مرتبط با کلید واژه

کارگاه هابرنامه گارکاه های آموزشی

برنامه کارگاه های آموزشی کتابخانه الکترونیک سه ماه دوم و سوم سال 1398 نام کارگاه  زمان  مکان - ساعت  محتوای آموزشی  گروه هدف  مدرس  کارگاه بصورت  وبینار:  اصول جستجو و راهنمای استفاده از پایگاه اطلاعاتی Pubmed 15 آذر ساعت 8:30 تا 10 صبح  لینک کارگاه http://vc.arakmu.ac.ir/research ورود به کارگاه بصورت مهمان آموزش استفاده از ...