مطالب مرتبط با کلید واژه

کارگاه ها


برنامه گارکاه های آموزشی

برنامه کارگاه های آموزشی کتابخانه الکترونیک سه ماه دوم و سوم سال 1398 نام کارگاه  زمان  مکان - ساعت  محتوای آموزشی  گروه هدف  مدرس  کارگاه جستجوی پیشرفته و بازیابی منابع اطلاعاتی بالینی  لغو شد 14 و 15 اسفند 98 سالن زنده یاد کاظمی آشتیانی واقع در ستاد ساعت 8 تا 12:30  Clinical ...