مطالب مرتبط با کلید واژه

نرم افزار کتابخانه


راهنمای آریان (نرم افزار هوشمند کتابخانه) جهت کابران

راهنمای آریان (نرم افزار هوشمند کتابخانه) جهت کابران  به روز رسانی و تغییر نسخه نرم افزار کتابخانه مرکزی با توجه به خرید ، ارتقاء و به روز رسانی نرم افزار کتابخانه کاربران کتابخانه های دانشگاه باید جهت اتصال و استفاده از نسخه جدید نرم افزار، ...