مطالب مرتبط با کلید واژه

تامین منابع


گروه تامین منابع علمی و اطلاعاتی دانشگاه علوم پزشکی اراک

شرح وظایف گروه تامین منابع علمی و اطلاعاتی  دانشگاه علوم پزشکی اراک: وظیفه برنامه ریزی و هماهنگ سازی  جهت تهیه و گردآوری منابع اطلاعاتی بر اساس منابع درسی و رفرانس های اعلام شده توسط سازمان سنجش  وزارت بهداشت درمان، نیاز ...