شرایط تحویل پایان نامه / رساله به کتابخانه مرکزی دانشگاه

تعداد بازدید:۶۰۵۱

 دانلود فایل pdf  راهنمای ارائه فایل الکترونیکی پایان نامه 

       راهنمای ارائه فایل الکترونیکی پایان نامه / رساله دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اراک

با توجه به اجرای برنامه ارائه نسخه الکترونیکی و حذف نسخه چاپی پایان نامه / رساله دانشجو موظف است فایل الکترونیکی خود را به صورت ذیل تهیه و به کتابخانه مرکزی دانشگاه تحویل دهند.

ارائه دو عدد سی دی که دارای دو فایل PDF & WORD که حاوی تمامی متن با مشخصات ذیل:

1- فایل کامل متن پایان نامه / رساله بصورت WORD منطبق با نسخه نهایی که هیات داوران  آن را تایید کرده اند. بارگزاری تصاویر اسکن شده برگه های، آیین نامه بهره برداری از پایان نامه های دانشجویان انشگاه علوم پزشکی اراک، تائیدیه اعضای هیات داوران حاضر در جلسه دفاع از پایان نامه و فرم درج نمره نهایی پایان نامه در این فایل الزامی می باشد.

2- فایل کامل متن پایان نامه بصورت PDF که ضروری است فایل PDF توسط نرم افزارAcrobat Adobe از فایل WORD با مدارک درخواستی در پایان نامه تهیه گردد.

3- در فایل پایان نامه  بودن چکیده فارسی، انگلیسی و صفحه عنوان انگلیسی  الزامی است.

4- فایل ها فشرده یا  ZIP نباشد و رمزگزاری نگردد.

 5- نام فایل ها به اسم نویسنده باشد.

راهنمای ارائه فایل الکترونیکی پایان نامه / رساله دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اراک

سی دی ها  باید دارای برچسب با محتوای : عنوان پایان نامه/ رساله، نام و نام خانوادگی پژوهشگر، رشته و مقطع تحصیلی، استاد راهنما اول و استاد مشاور اول مطابق نمونه ذیل باشند:

*** مهم ***  در صورت عدم رعایت موارد فوق،  کتابخانه از پذیرش پایان نامه و تسویه حساب معذور می باشد.

 

 لازم به ذکر است: 20 صفحه اول پایان نامه های دارای فایل اکترونیک در صفحه جستجوی منابع کتابخانه قابل مشاهده می باشد.

 

       

کلید واژه ها: ثبت پایان نامه پایان نامه ها فایل پایان نامه ها

آخرین ویرایش۱۴ اسفند ۱۴۰۲