اطلاعیه بازگشت کتابهای نیمسال اول ۱۴۰۱

۰۱ بهمن ۱۴۰۱ | ۲۰:۲۰ کد : ۳۲۹۰۳ اخبار اصلی
تعداد بازدید:۳۸۹
اطلاعیه بازگشت کتابهای نیمسال اول ۱۴۰۱

با توجه به آغاز نیمسال دوم  و برگزاری کلاسها و فعالیت های آموزشی دانشگاهها  و  نیاز سایر دانشجویان به کتابهای کتابخانه ، به اطلاع می رساند آن دسته از دانشجویان دانشگاه که از کتابخانه مرکزی و یا دانشکده ای کتاب به امانت گرفته اند، حداکثر تا پایان بهمن ماه سال 1401 مهلت دارند که کتابها را به کتابخانه های مرتبط تحویل نمایند و از تاریخ اول اسفند ماه 1401 در صورت عدم باز گرداندن کتابها به کتابخانه ها ، کتابهای امانتی مشمول تمدید نخواهند بود و مانند روال عادی کتابخانه، برای هر روز دیرکرد مشمول جریمه دیرکرد ، کارت عضویت دانشجو تعلیق گردیده و کتابخانه مرکزی و دانشکده  از امانت کتاب در ترم آتی به این دانشجویان معذور است.

کلید واژه ها: شروع سال تحصیلی بازگشت کتاب دیرکرد