کتابهای دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰

۲۸ تیر ۱۴۰۱ | ۱۲:۰۳ کد : ۲۷۹۰۷ اخبار اصلی
تعداد بازدید:۲۸۹
کتابهای دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰

لیست منتشره شده با مجوز شورای انتشارات دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در سالهای 1399 و 1400 و بارگزاری شده در سامانه مداد جهت تهیه علاقمندان معرفی می گردد:  

لیست کامل و فهرست مندرجات آن در سامانه مداد وزارت بهداشت به آدرس   books.research.ac.ir/bums 

کلید واژه ها: سامانه مداد انتشارات دانشگاه علوم پزشکی بیرجند