فرم نظر سنجی

فرم نظر سنجی سایت کتابخانه مرکزی
 • 0
 • نام و نام خانواگی*نام کامل
  1
 • ایمیل*آدرس صحیح ایمیل
  2
 • مقطع تحصیلی*فقط یکی انتخاب کنید
  هئیت علمی
  دستیاری
  کارشناسی ارشد
  کارشناسی
  3
 • میزان رضایت از اطلاعات سایت*فقط یکی انتخاب کنید
  عالی
  خوب
  متوسط
  ضعیف
  4
 • میزان اثر بخشی و روزآمد بودن سایت*فقط یکی انتخاب کنید
  عالی
  خوب
  متوسط
  ضعیف
  5
 • نظرات*توضیح بیشتر
  6