نظر سنجی شرکت کنندگان در کارگاه PUBMED

نظر سنجی وبینار
 • ایمیل*در صورت تمایل ایمیل خود را بصورت کامل وارد نمائید
  0
 • 1
 • • آیا مدرس به اندازه کافی برای کلاس آماده بود؟*
  زیاد
  متوسط
  کم
  2
 • • آیا مدرس علاقه‌ای به رفع اشکالات دانشجویان داشت؟*
  بلی
  خیر
  تا حدودی
  3
 • • آیا تکالیف و تمارین ارائه شده در طول دوره هم‌راستا با هدف دوره بود؟*
  بلی
  خیر
  تا حدودی
  4
 • • آیا دوره به گونه‌ای برگزار شد که به شما در فهم موضوع دوره کمک بکند؟*
  بلی
  خیر
  تا حدودی
  5
 • • کیفیت برگزاری دوره آموزش مجازی را چطور ارزیابی می‌کنید؟*
  عالی
  خوب
  متوسط
  کم
  6
 • • به طور کلی، تا چه حد این دوره توانست به انتظارات شما پاسخ دهد؟*
  عالی
  خوب
  متوسط
  کم
  7