مطالب مرتبط با کلید واژه

سفارش کتاب


سفارشات

سفارشات برای تجهیز هرکتابخانه ابتدا باید مطابق با نیاز مراجعه کنندگان آن منابع را تهیه نمود و با شناخت کامل به جامعه استفاده کننده بهتر می توان این کار را انجام داد و در واقع جزء کارهای یک کارشناس متخصص به ...