سفارشات

تعداد بازدید:۳۲۳۲
سفارشات
برای تجهیز هرکتابخانه ابتدا باید مطابق با نیاز مراجعه کنندگان آن منابع را تهیه نمود و با شناخت کامل به جامعه استفاده کننده بهتر می توان این کار را انجام داد و در واقع جزء کارهای یک کارشناس متخصص به حساب می آید.
مسئول سفارشات این کتابخانه هنگام خرید منابع از نمایشگاه ها بصورت مستقیم و حضوری با مدیران گروه های آموزشی دانشگاه به منظور خرید بهترین منابع در ارتباط می باشد و خرید منابع برای تمامی کتابخانه های دانشگاه بصورت متمرکز انجام می گیرد.
برای مشاهده فرآیند خرید و تهیه کتاب اینجا کلیک نمائید.
برای مشاهده فرآیند تهیه مجلات الکترونیکی اینجا کلیک نمائید.
 درصورت پیشنهاد خرید کتاب فرم ذیل دانلود وپس از تکمیل و از طریق اتوماسیون توسط مدیر گروه به ریاست کتابخانه مرکزی دانشگاه یا به ایمیل کتابخانه مرکزی  centlib@arakmu.ac.ir ارسال گردد.
 

کلید واژه ها: خرید منابع سفارش کتاب

آخرین ویرایش۱۰ مرداد ۱۴۰۱