مطالب مرتبط با کلید واژه

پایان نامه ها


پایان نامه ها و طرح های تحقیقاتی

بخش پایان نامه ها و طرح های تحقیقاتی در این بخش پایان نامه های که  توسط دانشجویان این دانشگاه  در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترای عمومی و تخصصی  انجام گردیده به طور متمرکز نگهداری می شود. برای دسترسی و بهره گیری از اطلاعات پایان ...

شرایط تحویل پایان نامه / رساله به کتابخانه مرکزی دانشگاه

گردآوری، سازمان‌دهی،‌ ذخیره، حفظ،‌ بازیابی، تحلیل و اشاعه مدارک و اطلاعات علم و فناوری کشور از جمله پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد و رساله‌های دکترای تخصصی دانش‌آموختگان داخل و دانش‌آموختگان ایرانی خارج از کشور و... ماموریت اصلی مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران را ...

راهنمای تحویل پایان نامه

با عنایت به عزم کاهش هزینه‌ها، صرفه جویی در مصرف کاغذ  و  بارگزاری متن کامل فایلهای WORD & PDF  پایان نامه ها و رساله  دانشجویان این دانشگاه در سامانه های IRANDOC ، پژوهان و کتابخانه مرکزی  در 665 جلسه شورای پژوهشی دانشگاه  در تاریخ 99/4/18 حذف ...