مطالب مرتبط با کلید واژه

فایل الکترونیکی


راهنمای تحویل پایان نامه

با عنایت به عزم کاهش هزینه‌ها، صرفه جویی در مصرف کاغذ  و  بارگزاری متن کامل فایلهای WORD & PDF  پایان نامه ها و رساله  دانشجویان این دانشگاه در سامانه های IRANDOC ، پژوهان و کتابخانه مرکزی  در 665 جلسه شورای پژوهشی دانشگاه  در تاریخ 99/4/18 حذف ...