مطالب مرتبط با کلید واژه

راهنماها


راهنمای استفاده کاربران و نرم افزار

معرفی کتابخانه کتابخانه مرکزی درسال 1387 به ساختمان جدید با زیر بنای 1000متر منتقل گردید. سرویس دهی و خدمات کتابخانه مرکزی برای 8 کتابخانه در سطح دانشگاه شامل کتابخانه های دانشکده ای و مراکز آموزشی و درمانی انجام می گیرد . مجهز به سالن ...

راهنمای آریان (نرم افزار هوشمند کتابخانه) جهت کابران

راهنمای آریان (نرم افزار هوشمند کتابخانه) جهت کابران  به روز رسانی و تغییر نسخه نرم افزار کتابخانه مرکزی با توجه به خرید ، ارتقاء و به روز رسانی نرم افزار کتابخانه کاربران کتابخانه های دانشگاه باید جهت اتصال و استفاده از نسخه جدید نرم افزار، ...

معرفی خدمات کتابخانه

معرفی کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی اراک دانلود راهنما به صورت PDF تاریخچه: کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی اراک در سال 1367 تاسیس در سال 1385 با رونق گرفتن استفاده از اینترنت در خدمات کتابداری و از جمله سازماندهی منابع با استفاده از پایگاههای ...

راهنمای دانلود کتاب از Clinincal Key

  PDF دانلود فایل راهنما به صورت  یش  از150  عنوان کتاب های  مرجع بالینی سال 2019 در سامانه منبع یاب و به طور مستقیم در آدرس http://rsf.research.ac.ir/2019  نظیر Braunwald’s Heart Disease, Nelson Essentials of Pediatrics, Goldman-Cecil Medicine, Atlas of Human Anatomy به جزاینها  بیش از 1200 عنوان کتاب ...