نرم افزار آموزشی به جای آموزش روی حیوان

۲۲ فروردین ۱۴۰۱ | ۱۰:۲۵ کد : ۲۵۳۶۶ اخبار اصلی
تعداد بازدید:۲۶۰
نرم افزار آموزشی به جای آموزش روی حیوان

در امر پژوهش و آموزش های مربوط  به حوزه علوم پزشکی، از حیوانات آزمایشگاهی به نحو چشمگیری استفاده می شود و گاهی اوقات گزارش های نگران کننده ای نیز در خصوص عدم توجه به استانداردهای اخلاقی و نحوه صحیح استفاده از این حیوانات منتشر  می گردد. حال آنکه بیش ا بیست سال است که در مراکز علمی آموزشی و پژوهشی معتبر دنیا در بیشتر موارد از نرم افزارهای جایگزین استفاده می شود  که  کارایی  در افزایش  کیفیت  آموزش دانشجویان  حوزه های علوم پزشکی و نیز امر پژوهش دارند. پیشتر نسخه  ترجمه شده  کتابی   با عنوان " به جای آموزش روی حیوان" به همراه نرم افزارهای  آموزشی مربوطه  بر روی سامانه ملی اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی  به آدرس Ethics. Research.ac.ir     جهت استفاده اساتید، دانشجویان و پژوهشگران بارگذاری شد و در حال حاضر دبیرخانه کارگروه وزارتی اخلاق در پژوهش فایل " pdf " کتابی با عنوان " جایگزین های حیوانات آزمایشگاهی" را خریداری کرده که نسخه الکترونیک آن به پیوست و در سامانه ملی اخلاق در پژوهش در اختیار علاقه مندان قرار گرفته است. لذا خواشمند است جهت کاهش استفاده بی رویه از حیوانات آزمایشگاهی و آزارهای بی مورد آن ها در امر آموزش و پژوهش و استفاده از نرم افزارهای جایگزین، دستور استفاده شود. 

کلید واژه ها: معرفی کتاب اخلاق پژوهش آموزش حیوانات آزمایشگاهی