مطالب مرتبط با کلید واژه

پرسنل کتابخانه


مدیریت و کارکنان

پرسنل کتابخانه مرکزی دانشگاه   رضا سپهری پویا - کارشناس ارشد مدیریت دولتی رئیس گروه اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی   آدرس ایمیل: rezasepehrip@gmail.com   تلفن 34173645 - 086 آزاده مرادی نژاد - کارشناس کتابداری و اطلاع رسانی مدیر داخلی کتابخانه   مسئول کتابخانه دیجیتال آدرس ایمیل :    azadehmoradi48@gmail.com  تلفن 34173386 - 086    بخش ...