فرم چاپی درخواست کتاب

سفارشات

برای تجهیز هرکتابخانه ابتدا باید مطابق با نیاز مراجعه کنندگان آن منابع را تهیه نمود و با شناخت کامل به جامعه استفاده کننده بهتر می توان این کار را انجام داد و در واقع جزء کارهای یک کارشناس متخصص به حساب می آید.

مسئول سفارشات این کتابخانه هنگام خرید منابع از نمایشگاه ها بصورت مستقیم و حضوری با مدیران گروه های آموزشی دانشگاه به منظور خرید بهترین منابع در ارتباط می باشد و خرید منابع برای تمامی کتابخانه های دانشگاه بصورت متمرکز انجام می گیرد.

برای مشاهده فرآیند خرید و تهیه کتاب اینجا کلیک نمائید.

برای مشاهده فرآیند تهیه مجلات الکترونیکی اینجا کلیک نمائید.

 درصورت پیشنهاد خرید کتاب فرم ذیل دانلود وپس از تکمیل و از طریق اتوماسیون توسط مدیر گروه به ریاست کتابخانه مرکزی دانشگاه یا به ایمیل کتابخانه مرکزی  centlib@arakmu.ac.ir ارسال گردد.

دانلود فایل