راهنمای دانلود کتاب از Clinincal Key

تعداد بازدید:۳۷۶۶

 

PDF دانلود فایل راهنما به صورت 

یش  از150  عنوان کتاب های  مرجع بالینی سال 2019 در سامانه منبع یاب و به طور مستقیم در آدرس http://rsf.research.ac.ir/2019  نظیر Braunwald’s Heart Disease, Nelson Essentials of Pediatrics, Goldman-Cecil Medicine, Atlas of Human Anatomy به جزاینها  بیش از 1200 عنوان کتاب مرجع دیگر،  از ناشر Clinical Key  فراهم شده است.

آدرس پایگاه بخش کتابها:  https://www.clinicalkey.com/#!/browse/books 

ضمنا به منظور دانلود فصل های کتاب مورد نظر از پایگاه Clinical Key ، ثبت نام کاربران (RIGESTER) در محیط دانشگاه  برای پایگاه مذکور الزامی است . برای اطلاع از امکان دسترسی به کتاب مورد نظر خود از طریق جستجو در سامانه منبع یاب به آدرس  http://rsf.research.ac.ir  می توانید  اقدام نمایید. در پایگاه کلینیکال کی علاوه بر جستجو ا زطریق عنوان از طریق موضوع نیز قابل یازیابی است.

ثبت نام با ایمیل شخصی یا آکادمیک

تبصره 1 : انجام ثبت نام با ایمیل آکادمیک و فعال سازیRemote access   مطابق شیوه نامه  پایگاه  البته در محیط دانشگاه و فعال سازی لینک ارسالی از طرف پایگاه  به ایمیل آکادمیک متقاضی محترم موجب دسترسی آسان و سریع  به  منابع پایگاه در خارج از دانشگاه می گردد.

تبصره 2: جهت تمدید اعتبار و عدم لغو Remote  هر 180 روز،  یک بار دیگر Login مجددا، پایگاه Clinical Key در محیط دانشگاه الزامی است. 

در صورت لزوم با کتابخانه مرکزی دانشگاه مسئول کتابخانه دیجیتال از طریق پرسش از کتابدار، ارسال ایمیل به آدرس diglib@arakmu.ac.ir ویا  به شماره تماس 34173386 تماس بگیرید.

بیش از 50 عنوان کتاب های  مرجع بالینی سال 2019 در سامانه منبع یاب و به طور مستقیم در آدرس  نظیرBraunwald’s Heart Disease, Nelson Essentials of Pediatrics, Goldman-Cecil Medicine, Atlas of Human Anatomy    به جز بیش از 1200 عنوان کتاب مرجع دیگر،  از ناشر Clinical Key  فراهم شده است.

کلید واژه ها: راهنماها کتابهای الکترونیکی

آخرین ویرایش۱۰ مرداد ۱۴۰۱