مطالب مرتبط با کلید واژه

بخش های کتابخانه


بخش فنی

بخش فنی: این بخش شامل قسمتهای زیر و از بخش های اصلی یک کتابخانه تخصصی بحساب می آید: فهرستنویسی، آماده سازی  و ثبت   فهرستنویسی فهرست‌نویسی به فرآیندی گفته می‌شود که برای آماده‌سازی یک کتاب، یا یک مجموعه مکتوب، یا چندرسانه‌ای انجام می‌شود تا دستیابی سریع و صحیح ...

امانت

بخش امانت رشد و بالندگی هر کتابخانه به ارائه خدمات مستمر، مناسب و روزآمد بستگی دارد، بنابراین جایگاه هر کتابخانه را کمیت و کیفیت خدمات و نحوه ارائه آن به جامعه استفاده کننده، مشخص می سازد. در زمینه جایگاه و اهمیت بخش ...

مرجع و نشریات

بخش مرجع و نشریات هدف هر کتابخانه ای، گردآوری، سازماندهی منابع و ارائه خدمات به کاربران است. بخش عمده ای از این خدمات به عهده بخش مرجع می باشد. لغت مرجع را "آنچه در امور به آن رجوع میکنند " تعریف نموده ...

پایان نامه ها و طرح های تحقیقاتی

بخش پایان نامه ها و طرح های تحقیقاتی در این بخش پایان نامه های که  توسط دانشجویان این دانشگاه  در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترای عمومی و تخصصی  انجام گردیده به طور متمرکز نگهداری می شود. برای دسترسی و بهره گیری از اطلاعات پایان ...