مطالب مرتبط با کلید واژه

شابکا


شابکا

شابکا چیست ؟   شابکا یا «شناسگر استاندارد بین المللی کتابخانه ها»، کد دوازده رقمی منحصر به فردی است که به تک تک کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی تخصیص می یابد. علاوه بر تسهیل ارتباط و همکاری بین کتابخانه ها و ...