تازه های کتابخانه

جهت مشاهده تازه های کتب فارسی کتابخانه مرکزی  دانشگاه در شش ماه اول  سال 1398  کلیک نمائید

جهت مشاهده تازه های کتب لاتین کتابخانه مرکزی در شش ماه اول سال 1398  کلیک  نمائید.

لیست پایان نامه های کتابخانه مرکزی در شش ماه اول  سال 1398  کلیک نمائید

لیست طرح های تحقیقاتی کتابخانه مرکزی در شش ماه اول  سال 1398  کلیک نمائید

جهت مشاهده تازه های کتب فارسی کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی اراک  سال 1397  کلیک نمائید

جهت مشاهده تازه های کتب لاتین کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی اراک   سال 1397  کلیک  نمائید.

 


 

آخرین ویرایش۲۸ بهمن ۱۳۹۸
تعداد بازدید:۷۲۸