نمایشگاه تازه های کتابخانه

در مرداد ماه 1398 در کتابخانه مرکزی دانشگاه از کتب خریداری شده از نمایشگاه بین اللملی کتاب تهران - اردیبهشت 1398 نمایشگاه ای برگزار گردید.

 

 

 

آخرین ویرایش۲۶ شهریور ۱۳۹۸
تعداد بازدید:۴۴۳