گزارش عملکرد سالیانه

تعداد بازدید:۱۱۳۳

گزارش عملکرد شش ماه دوم سال 1400 کتابخانه مرکزی 

آمار امانت و بازگشت

ن‍وع‌ م‍درک‌

ت‍ع‍داد ام‍ان‍ت‌

ت‍ع‍داد ب‍ازگ‍ش‍ت‌

ک‍ت‍اب‌ ف‍ارس‍ی‌

2072

1001

ک‍ت‍اب‌ لات‍ی‍ن‌

77

45

ل‍وح‌ ف‍ش‍رده‌ ف‍ارس‍ی‌

5

2

ل‍وح‌ ف‍ش‍رده‌ (CD) لات‍ی‍ن‌

10

8

پ‍ای‍ان‌ ن‍ام‍ه‌ ف‍ارس‍ی‌

10

9

طرح‌ ه‍ای‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‍ی‌ /پ‍روژه‌ و ق‍رارداده‍ای‌ ف‍ارس‍ی‌

8

8

تعداد عناوین جدید در سال 1400

نوع مدرک

تعداد

کتاب فارسی

490

کتاب لاتین

12

پایان نامه

132

 • تهیه و ارتقاء تحت وب نرم افزار مدیریت هوشمند کتابخانه آریان
 • دسترسی به ۲۰ صفحه اول پایان نامه های دارای فایل الکترونیکی

 • ورود اطلاعات کتابخانه ها و کتابداران دانشگاه در سامانه ارزیابی کتابخانه ها و کتابداران علوم پزشکی 

 • برگزاری مراسم هفته کتاب و تجلیل از کتابداران 
 • به روز رسانی پورتال های کتابخانه دانشگاه
 • وجین منابع چاپی کتابخانه
 • ارسال کتاب به صحافی
 • همکاری با معاونت تحقیقات در برگزاری کارگاه مجازی و وبینار
 • ارائه خدمات به مراجعین در سایت کامپیوتر، بخش پایان نامه کتابخانه مرکزی

 • ارسال کتابهای خریداری شده به کتابخانه های اقماری

 • ارائه خدمات به مراجعین در سایت کامپیوتر، بخش پایان نامه کتابخانه مرکزی

 • ثبت، فهرستنویسی و رده بندی کتابهای خریداری شده، بصورت متمرکز در کتابخانه مرکزی

 • بازدید از کتابخانه های تابعه 

 • آموزش کارکنان کتابخانه های بیمارستانی و همکاری با نرم افزار جدید زیرنظر کارشناس کتابداری کتابخانه مرکزی

 • تهیه اطلاعات مربوط به فعالیت های برنامه عملیاتی

دانلود فایل PDF گزارش عملکرد شش ماه دوم سال 1400 کتابخانه مرکزی 

 

کلید واژه ها: گزارش سالیانه عملکرد

آخرین ویرایش۲۸ تیر ۱۴۰۱